Att tänka på vid större renoveringar i fastigheter

Om man äger fastigheter så finns det en hel del att tänka på när man ska renovera något i dessa. Det kan vara så att ett stambyte börjar närma sig och det gäller att planeringen för detta går så smidigt som möjligt för alla inblandande. Om det är bostadsfastigheter så ska ju alla boende informeras om läget och vad som är på gång.

Även efter utfört stambyte så finns det en hel del saker som bör tänkas på. Dels så gäller det att besiktiga arbetet så det är väl utfört. hittar man något som behöver åtgärdas så ska man omedelbart kontakta entreprenören som utfört stambytet för att få saker fixade. Se till att boka in en oberoende besiktningsperson som kan området kring stambyte och som får utföra en besiktning av det arbete som utförts.

Var också noga med att få två till fem års garanti på det arbete som gjorts i samband med stambytet. Det är också viktigt att man även genomför en besiktning vid garantins slut för att säkerställa att allt är som det ska och om något skulle uppstått så kan detta tas på garantin och fixas till av entreprenören. Det finns så klart mycket annat som bör tas i beaktning då en stor renovering ska genomföras men mer om det i någon annan artikel.