Stora lager

Allteftersom ett företag växer krävs utrymme. Och säljer ni produkter ska inte bara alla medarbetare få plats, det krävs också utrymme för alla prylar ni säljer.

Om ni måste skaffa en ny lokal behöver ni tänka på flera saker:

  • Har ni utrymme att växa ännu mer? Skaffa inte en lokal som håller er i er nuvarande kapacitet, skaffa en lokal som ni kan växa och bli ännu fler i.
  • Centralt eller inte? Hur stort behov har ni att vara när en stadskärna? Blir det svårt för anställda att komma till jobbet om ni flyttar ut på landsbygden?
  • Renovering? Behöver ni bygga om för att allt ska bli smidigare? Hur sköter ni affärerna medan ni bygger om?

Sedan behöver ni förvara ert lager och ha möjlighet att utöka lagret. Med PVC-lagerhallar behöver ni inte söka efter lokaler som kommer med stora lagerbyggnader, det behöver bara finnas plats för dem. Lagerhallarna reses på bara en dag eller två och de är flyttbara om ni behöver ändra placeringen sedan. Det går också att bygga ut en sådan lagerhall om ni behöver mer plats framöver. Lagerhallarna kan anpassas efter era produkter, säljer ni däck fungerar en enklare konstruktion men är det temperaturkänsliga produkter finns det isolerade alternativ.