Säkerhet på jobbet i byggbranschen

Byggbranschen är en bransch i vilken arbetsskador lätt kan inträffa. När tidsfristerna är korta, kan du lätt bli frestad att påskynda arbetet. Du bör dock akta dig för att göra det, eftersom det kan ske på bekostnad av dina anställdas hälsa och säkerheten på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren

Om en ändring av arbetsplanerna påverkar dina anställda och deras arbetsrutiner, bör du göra en riskbedömning. Det kan vara dags att skaffa något nytt för att förbättra säkerheten. Det kan närmare bestämt gälla nya verktyg eller ny skyddsutrustning och ditt team bör alltid få tillräcklig tid att vila och koppla av, så att inga onödiga misstag sker. Din kommunikation är också viktig, så se till att ditt team förstår varför en ny regel tillkommit. Då är det nämligen troligare att de respekterar den och uppmuntrar andra att göra detsamma.

Du som jobbar på bygget

Det är din skyldighet, som arbetsgivare, att vara medveten om situationer som kan leda till fara. Du bör därför vara medveten om arbetsmiljön och ta hand om din egen och andras säkerhet. Detta är synnerligen viktigt när du arbetar på höjd, hanterar farliga ämnen eller arbetar inomhus i trånga utrymmen. Genom att inrätta enkla sätt, gör det möjligt för dina anställda att snabbt och enkelt rapportera problem.