Vad lär man sig på utbildning inom transport och spedition?

De olika utbildningarna har lite olika upplägg och innehåller olika kurser och moment, så för att veta helt säkert vad som ingår i en utbildning behöver du ta reda på hur just den skolan har lagt upp innehållet och vilka kurser som ingår.

Det undervisningen har som huvudsyfte är att man ska få bättre kunskap om den bransch där man sysslar med transport och spedition. Man lär sig om de olika roller och arbetsuppgifter som finns i branschen, och olika aspekter av hur transporter går till. Ganska mycket handlar om hur man gör för att planera och lägga upp transporter, och olika saker som spelar in i det arbetet. Många olika områden är inblandade; ekonomi, regler och lagar, miljö, arbetsmiljö och så vidare.

Det man tar upp på utbildningen handlar till exempel om:

 • olika typer av transportmedel
 • olika material
 • både svensk och internationell transport
 • tullfrågor, bland annat vad det kan behövas för dokument
 • andra lagar och regler som spelar roll för branschen
 • kostnader man behöver ta med när man gör kalkyler eller offerter
 • hur man gör för att köpa och sälja transportlösningar
 • hur man gör en ruttplanering och hur distributionssystem fungerar
 • övrig ekonomi, till exempel hur viktigt det är med en bra rullplanering för att ekonomin ska fungera
 • övrigt som handlar om dokument och information man behöver kunna handskas med
 • arbetsmiljöfrågor
 • den miljöpåverkan olika typer av transporter har, och hur man kan arbeta för att miljöbelastningen ska bli mindre.

Fokus är på det praktiska och på nutiden, men man kommer även in på historia och framtid. Hur har utvecklingen kommit hit till där vi är idag, och vilka vägar kan den ta härifrån?