Transport

Transport och hantering av avfall

Ett samhälle genererar avfall kontinuerligt och i massiva mängder. Transporten och hanteringen av detta avfall är av yttersta vikt för samhällets välmående och sker under väldigt strikta regelverk. Skillnad görs mellan privat transport av avfall och det som sker yrkesmässigt.…