Behovet av stora maskiner

Ibland så är behovet av stora maskiner mer nödvändigt än andra gånger. Exempelvis om man ska riva en fastighet så bör man skaffa sig verktyg som demolerar och kan återvinna materialet på plats. Visst är grävmaskiner och traktorer av olika slag behjälpliga men i de flesta fall så är det de verktyg som man kopplar på dessa maskiner de som gör det riktigt stora arbetet.

Maskiner kombinerat med verktyg

Vid rivning av en fastighet eller en byggnad av något slag så kan ett multiverktyg från företaget Amas göra en stor skillnad. VTN har en serie med olika multiverktyg. Det är ett kraftigt kombinationsverktyg med utbytbara käftar som klarar allt från 3 ton upp till 70 ton. Med detta verktyg så kan flertalet olika arbeten utföras utan att man behöver byta verktyg på maskinen. Den har 360° graders rotation som sköts hydrauliskt och klarar massor med olika situationer vid rivning av olika byggnader. Ett effektivt hjälpmedel när man ska riva stora fastigheter och byggnader.

Viktigt med återvinning

Med dagens miljötänk så är återvinning något som är viktigt i samband med att man river en fastighet. Det behöver sorteras för olika rivningsmaterial och hos Amas så finns det även en sorteringsskopa som kan vara värd att titta på. Det är även VTN som tagit fram en skopa som kan sortera restmaterial och separerar olika material från varandra. Allt för att kunna hantera olika typer av material som exempelvis stenblandad jord eller olika fyllnadsmaterial. Att kunna ta vara på material för återvinning är viktigt i dagens rivningar.