Vikten av naturligt ljus & hur man får den på arbetsplatsen

Det naturliga solljuset har en viktig inverkan i våra liv och är en viktig faktor för vårt välmående. Det är en nyckelspelare i vår hormonproduktion, boostar vår inlärningsförmåga och är en viktig faktor till vår produktion av serotonin, en starkt humörhöjande signalsubstans. Trots detta spenderar vi över 90 % av vår vakna tid inomhus.

Under den mörka höst och vinterperioden har vi ett väldigt litet tidsfönster där vi kan njuta och dra fördel av naturligt ljus. Men tänk om det fanns ett sätt att sprida ljuset djupt in i byggnaden och inte bara begränsat till fönstren? Du kan få mer information online  om innovativa lösningar.

Parans lösning

Med Parans uppfinning kan man bryta begränsningarna på det naturliga ljuset och omge hela kontor, konferensrum och hallar med det naturliga ljusets sken och på så sett få in detta naturliga ljus från de begränsande fönsterytorna, djupt in i byggnaden, där solens strålar normalt inte hade haft en chans att nå.

Fördelar & Användningsområden

Parans har tre effektiva sätt att få in solljuset på arbetsplatsen, som de kallar takljus, där solljuset sprider sig över taket, punktljus, där solljuset jämt sprider sig över en stor yta eller väggljus där ljuset sprider sig över en stor väggyta. Bra tillgång till naturligt ljus minskar även risken för ohälsa.